مزایده یک مرحله ای

مزایده فروش تعدادی از اموال اسقاطی به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/7/3 254 بازدید
کد مناقصه : 72337
برگزار کننده : شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/6/30
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/7/12
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/7/24
تاریخ بازگشائی : 1402/7/26
توضیحات :