سوالات پرتکرار

متداول ترین سوالات پرسیده شده


سامانه 137

شماره تلفن سه رقمی ۱۳۷ متعلق به شهرداری بوده و شهروندان می‌توانند برای اعلام درخواست‌های خود در تمامی حوزه‌های مربوط به شهرداری با آن تماس بگیرند و به راحتی با اپراتورها درخواست خود را مطرح کنند که هرچه سریع تر مشکل خود را از طریق این سامانه رفع کنند.

در هنگام تماس با 137 به نکات زیر توجه کنید!

1- تعیین نشانی دقیق و نوع موضوع درخواست مورد نظر، قبل از تماس

2- به خاطر سپردن کد کارشناس ثبت پیام

3- برخورد شایسته و برازنده یک شهروند فهیم و مسئول در هنگام مکالمه

4- توجه کامل به سوالات کارشناس ثبت پیام و پاسخ کوتاه، لازم و کافی به سوالات

5- یادداشت نمودن کد پیگیری پیام، جهت اطلاع از نتیجه انجام درخواست

صدور پروانه

تست