مزایده یک مرحله ای

مزایده اجاره تابلوهای سطح شهر به شرح آگهی پیوست

دسته بندی : مزایده یک مرحله ای 1402/6/27 288 بازدید
کد مناقصه : 70098
برگزار کننده : شهرداری قائمشهر
نوع مناقصه : مزایده یک مرحله ای
تاریخ شروع خرید اسناد : 1402/6/26
تاریخ پایان خرید اسناد : 1402/7/6
تاریخ تحویل پیشنهادات : 1402/7/19
تاریخ بازگشائی : 1402/7/22
توضیحات :