سایر

خرید ماشین آلات سبک و سنگین

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر 1402/7/8 122 بازدید 0 نظر
خرید ماشین آلات سبک و سنگین

جهت به روز رسانی و تکمیل ناوگان موتوری شهرداری قائم شهر و خرید مخازن زباله جهت بهداشت عمومی شهر


جهت به روز رسانی و تکمیل ناوگان موتوری شهرداری قائم شهر و

خرید مخازن زباله جهت بهداشت عمومی شهر
خرید 5 دستگاه کامیونت 6 تن آرنا پلاس و 2 دستگاه خودرو نیسان
ورود آخرین مرحله خودرو بنز خریداری شده از شرکت ایران خودرو به شهرداری قائم شهر 

ورود اولین مرحله ناوگان خریداری شده برای خدمات شهری به شهرداری قائمشهر


خرید ماشین آلات سبک و سنگین خرید ماشین آلات سبک و سنگین خرید ماشین آلات سبک و سنگین