پروژه در حال اجرا

پست برقِ خط پردازش زباله

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر 1402/6/6 118 بازدید 0 نظر
پست برقِ خط پردازش زباله

ایجاد پست برق برای راه اندازی خط پردازش زباله


مدت زمان اجرای کامل پروژه : 3 ماه

هزینه اجرا پروژه : بالغ بر 11 میلیارد ریال