پروژه های تمام شده

بازگشایی حریم راه آهن، مسیر خیابان آزادی (شرکت بوتان گاز)

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر 1402/8/25 728 بازدید 0 نظر
بازگشایی حریم راه آهن، مسیر خیابان آزادی (شرکت بوتان گاز)

بازگشایی حریم راه آهن، مسیر خیابان آزادی و جابجائی تاسیسات شرکت بوتان گاز


یکی از مشکلات چندین ساله ترافیکی قائمشهر وجود شرکت بوتان گاز در امتداد مسیر خیابان آزادی بوده است که با رایزنی‌ها و تهاتر با شرکت بوتان گاز ملک این شرکت جهت آزادسازی حریم و ادامه مسیر خیابان آزادی در اختیار شهرداری قائمشهر قرار گرفت. پس از انتقال شرکت بوتان گاز ، هم اکنون پرسنل شهرداری مشغول کار جهت بازگشایی مسیر می‌باشند.
با بازگشایی این مسیر، خیابان آزادی از افرا قلم در خیابان آیت الله صالحی مازندرانی تا میدان جانبازان امتداد یافته و مشکل بزرگی از ترافیک شهر مرتفع می‌گردد.