پروژه در حال اجرا

بازگشایی حریم راه آهن، مسیر خیابان آزادی (شرکت بوتان گاز)

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر 1402/8/25 60 بازدید 0 نظر
بازگشایی حریم راه آهن، مسیر خیابان آزادی (شرکت بوتان گاز)

بازگشایی حریم راه آهن، مسیر خیابان آزادی و جابجائی تاسیسات شرکت بوتان گاز