پروژه در حال اجرا

اجرای مرمت، تجهیز و راه اندازی بزرگترین موزه شمال کشور

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر 1402/7/8 192 بازدید 0 نظر
اجرای مرمت، تجهیز و راه اندازی بزرگترین موزه شمال کشور

اجرای مرمت، تجهیز و راه اندازی بزرگترین موزه شمال کشور


مدت زمان اجرای کامل پروژه : 3ماه

هزینه اجرا پروژه : بالغ بر 150 میلیارد ریال