پروژه در حال اجرا

ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر 1402/7/9 127 بازدید 0 نظر
ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان


تعداد طبقات : 2 طبقه

مساحت : 500 متر مربع بصورت اداری

هزینه اجرا پروژه : بالغ بر 156 میلیارد ریال