پروژه های در حال اجرا

اجرای خط پردازش زباله

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر 1402/7/8 427 بازدید 0 نظر
اجرای خط پردازش زباله

اجرای خط پردازش زباله واقع در سایت زباله شهرداری قائم شهر


مدت زمان اجرای کامل پروژه : 32 ماه

هزینه اجرا پروژه  : بالغ بر 220 میلیارد ریال