ادامه آسفالت جنب زمین فوتبال کوچکسرا

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1399/5/8 91033 بازدید 0 نظر
ادامه آسفالت جنب زمین فوتبال کوچکسرا

ادامه آسفالت جنب زمین فوتبال کوچکسرا ، معاونت فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر