آسفالت بلوار سردار سلیمانی ، ولایت 24

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1399/4/1 95167 بازدید 0 نظر
آسفالت  بلوار سردار سلیمانی ، ولایت 24

آسفالت بلوار سردار سلیمانی ، ولایت 24 توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر