آسفالت خیابان قائم محله

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1399/3/25 95654 بازدید 0 نظر
آسفالت خیابان قائم محله

آسفالت خیابان قائم محله توسط واحد فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر