راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1402/11/22 1129 بازدید 0 نظر
راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر

راهپیمایی ۲۲ بهمن در قائم‌شهر با شکوه برگزار شد.راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در قائم‌شهر