بازدید مهندس علیپور شهردار قائم شهر به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه از پروژه های افتتاحی دهه فجر

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1402/11/1 385 بازدید 0 نظر
بازدید مهندس علیپور شهردار قائم شهر به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه از پروژه های افتتاحی دهه فجر

مهندس علیپور شهردار قائم شهر به همراه خبرنگاران و اصحاب رسانه از پروژه های افتتاحی دهه فجر بازدید کردند.