عملیات تخریب و بازگشائی ملک واقع در خیابان کفشگرکلا انتهای عدالت 30

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1402/8/25 91 بازدید 0 نظر
عملیات تخریب و بازگشائی ملک واقع در خیابان کفشگرکلا انتهای عدالت 30

عملیات تخریب و بازگشائی ملک آقایان احمدرضا و حمیدرضا رستمی و سرکار خانم لیلا خانزاده واقع در خیابان کفشگرکلا انتهای عدالت 30