عملیات تخریب و بازگشائی ملک واقع در خیابان امام (ره)

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر خبر 1402/8/25 247 بازدید 0 نظر
عملیات تخریب و بازگشائی ملک واقع در خیابان امام (ره)

عملیات تخریب و بازگشائی ملک خانم اکبری و شرکا واقع در خیابان امام (ره) روبروی مجتمع تجاری تندیس