حضور مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر در اجتماع مردم و مسئولین شهرستان جهت محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1402/7/26 198 بازدید 0 نظر
حضور مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر در اجتماع مردم و مسئولین شهرستان جهت محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲1 1 1 1 1 1 1