بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر از روند اجرای پروژه پارک محله ای هیرکانی

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/11/4 1470 بازدید 0 نظر
بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر از روند اجرای پروژه پارک محله ای هیرکانی

4 بهمن ماه ۱۴۰۱