بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر از روند اجرای پروژه پارک خبرنگار

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/11/4 1520 بازدید 0 نظر
بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر از روند اجرای پروژه پارک خبرنگار

بازدید مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر به همراه مهندس مهدی زاده معاونت فنی و عمرانی ، مهندس گران سرپرست مدیریت منطقه دو شهرداری قائم شهر از روند اجرای پروژه پارک خبرنگار


4 بهمن ماه ۱۴۰۱