بازدید از روند اجرایی پروژه پارک خبرنگار

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/10/25 1824 بازدید 0 نظر
بازدید از روند اجرایی پروژه پارک خبرنگار

مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر با همراهی اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران شهرداری قائم شهر از روند اجرایی پروژه پارک خبرنگار بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر روز شنبه مورخ 24 دی 1401 ، مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر، با همراهی دکتر مفید اسماعیلی، دکترسید هادی فضلی،دکتر رضا خانی و مهندس حامد ابراهیمی اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین و مدیران شهرداری قائم شهر از روند اجرایی پروژه پارک خبرنگار بازدید کردند.