بازدید از روند اجرایی پروژه مرمت،تجهیز وراه اندازی موزه تاریخ قائم شهر

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/10/19 1505 بازدید 0 نظر
بازدید از روند اجرایی پروژه مرمت،تجهیز وراه اندازی موزه تاریخ قائم شهر

بازدید مهندس مولایی قرا فرماندار، مهندس کاظم علیپور شهردار ، مهندس احمدی گرجی ریاست شورای اسلامی شهر قائم شهر از روند اجرایی پروژه مرمت،تجهیز وراه اندازی موزه تاریخ قائم شهر


یکشنبه 18 دی 1401