جلسه ی شورای ترافیک شهرستان قائم شهر

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/6/15 1619 بازدید 0 نظر
جلسه ی شورای ترافیک شهرستان قائم شهر

با موضوعیت پروژه شهید مهدوی و تسریع در به تمام رساندن پروژه