بازدیداز ساختمان های پر خطر و ناایمن

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/4/16 1719 بازدید 0 نظر
بازدیداز ساختمان های پر خطر و ناایمن

بازدید مهندس پیشه گر رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری قائم شهر به همراه نماینده ویژه دادستان از ساختمان های پر خطر و ناایمن


سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قائم شهر