بـازدید دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس ، مهندس کاظم علیپور شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر قائم شهر از سـامـانـه ارتبـاط مردمـی 137

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/3/18 2206 بازدید 0 نظر
بـازدید دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس ، مهندس کاظم علیپور شهردار به همراه اعضای شورای اسلامی شهر قائم شهر از سـامـانـه ارتبـاط مردمـی  137

دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مردم شریف قائم شهر،سوادکوه ،سوادکوه شمالی ،جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی ، مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر به همراه مهندس حامد ابراهیمی ، دکتر مفید اسماعیلی سراجی ، دکتر رضا خانی کوچکسرائی و آقای سعید برزگر کوچکسرائی اعضای محترم شورای اسلامی شهر قائم شهر و مهندس مهدی زاده معاونت فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر از سـامـانـه ارتبـاط مردمـی 137 بازدید نمودند.


 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر عصر امروز 18 خرداد ماه 1401، دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم  مردم شریف قائم شهر،سوادکوه ،سوادکوه شمالی ،جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی ، مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر به همراه مهندس حامد ابراهیمی ، دکتر مفید اسماعیلی سراجی ، دکتر رضا خانی کوچکسرائی و آقای سعید برزگر کوچکسرائی اعضای محترم شورای اسلامی شهر قائم شهر و مهندس مهدی زاده معاونت فنی و عمرانی شهرداری قائم شهر از سـامـانـه ارتبـاط مردمـی  137 بازدید نمودند.