حضور مدیرکل گردشگری استان خراسان شمالی در دفتر کار شهردار قائم شهر جهت جذب ،توسعه و گسترش صنعت توریسم و گردشگری

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1401/2/21 1675 بازدید 0 نظر
حضور مدیرکل گردشگری استان خراسان شمالی در دفتر کار شهردار قائم شهر جهت  جذب ،توسعه و گسترش صنعت توریسم و گردشگری

جلسه ای با حضور مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر با مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در وزارت گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی ،مدیرکل گردشگری استان خراسان شمالی ،رئیس گردشگری شهرستان قائم شهر و معاون سرمایه گذاری گردشگری استان مازندران در خصوص جذب ،توسعه و گسترش صنعت توریسم و گردشگری با تکیه بر ظرفیت های فرهنگی و گردشگری شهری با محوریت موزه ،رودخانه سیاهرود ،رودخانه تلار و پارک جنگلی تلار در دفتر کار شهردار قائم شهر برگزار شد .


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر ، چهارشنبه  مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر با مسئول پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در وزارت گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی ،مدیرکل گردشگری استان خراسان شمالی ،رئیس گردشگری شهرستان قائم شهر و معاون سرمایه گذاری گردشگری استان مازندران در خصوص جذب ،توسعه و گسترش صنعت توریسم و گردشگری با تکیه بر ظرفیت های فرهنگی و گردشگری شهری با محوریت موزه ،رودخانه سیاهرود ،رودخانه تلار و پارک جنگلی تلار در دفتر کار شهردار قائم شهر برگزار شد .