بازدید از کارخانه کنسرو سازی قائم شهر

مدیریت ارتباطات شهرداری قائم شهر گزارش تصویری 1400/8/12 3214 بازدید 0 نظر
بازدید از کارخانه کنسرو سازی قائم شهر

بازدید مهندس علیپور سرپرست شهرداری قائم شهر به همراه مهندس یوسف پور فرماندار قائم شهر از کارخانه کنسرو سازی قائم شهر


مهندس علیپور سرپرست شهرداری قائم شهر به همراه مهندس یوسف پور فرماندار قائم شهر مورخه 6 آبان 1400 از کارخانه کنسرو سازی قائم شهر بازدید نمونده اند