شهردار قائم شهر

خدمات الکترونیک

آخرین خبرهای شهرداری قائم شهر

جهت ملاقات حضوری با شهردار یا معاونین شهردار در روز های یکشنبه یا دوشنبه هر هفته نام نویسی کنید.

پروژه های شهرداری قائم شهر

آخرین ویدئو های شهرداری قائم شهر